Sunday, 8 October 2017

Handels Alternativ Utgång


Så här handlar du om alternativ Options Trading Basics. All investerare ska ha en del av sin portfölj avsatt för alternativt handlar. Inte bara ger alternativen stora möjligheter för leveraged spelar de kan också hjälpa dig att tjäna större vinst med en mindre mängd kontanter. Vad är s Alternativt kan alternativstrategier hjälpa dig att säkra din portfölj och begränsa potentiell risk för nackdelar. Inga investerare ska sitta på sidan, helt enkelt för att de inte förstår alternativ. Den här handboken till alternativbaserad handel ger dig allt du behöver för att snabbt lära dig grunderna för alternativen och få Redo för handel Så låt s komma igång. Vad är Alternativ Hur man handlar Alternativ Två grundläggande typer av Options. What är Options Kontrakt Hot till Trade Options Premium på pengarna, i pengarna, ut av pengarna. Val av alternativ Hur man handlar Alternativ Strike Price. How att läsa alternativ Symboler Hur man handlar Alternativ Alternativ Symboler Hur till Alternativ Hur man handlar Alternativ Lager Pris Tid Volatilitet Bud Fråga Priser. Hur läser du upp satser Hur man handlar Alternativ Öppna intressen och volymen Utgångscykler Utgångsdatum. Utestående alternativ Risk hur man handlar Alternativ Tid är inte nödvändigtvis på din sida Priserna kan gå mycket snabbt Förluster kan vara subtila på nakna korta positioner Andra vanliga fallfallsmonter Fel att undvika Hur att handla Alternativ Price Tag Problem Rädsla och girighet Tilldela korrekt. Options Trading Strategies Hur man handlar Alternativ Köp Call Options Köp Put Options Valutasäkring Kontant Säkerställer Kredit Spread Debit Spreads. Choosing En Options Broker Hur Trade Alternativ Margin Få godkännande att Trade Options Options Approval. Expiration Date Derivatives. What är en Utgångsdatum Derivat. En utgångsdatum i derivat är den sista dagen som ett alternativ eller futures kontrakt är giltigt När investerare köper optioner, ger avtalen dem rätt men inte skyldigheten att köpa eller sälja tillgångarna till ett förutbestämt pris, kallat ett aktiekurs inom en viss tidsperiod, vilket är o n eller före utgångsdatumet Om en investerare väljer att inte utnyttja denna rättighet löper optionen och blir värdelös och investeraren förlorar pengarna som betalas för att köpa den. BREAKING DOWN Utgångsdatum-derivat. Förfallodagen för börsnoterade aktieoptioner i Förenade kungariket Staterna är normalt den tredje fredagen i kontraktsmånaden som är den månad då avtalet löper ut. Men när fredagen faller på en helgdag är utgångsdatumet torsdagen strax före den tredje fredagen. När ett alternativ eller terminsavtal löper sitt utgångsdatum Kontraktet är ogiltigt Den sista dagen för handel med aktieoptioner är fredagen före utgången. Några alternativ har en automatisk övningsutnyttjande Dessa alternativ utövas automatiskt om de är in-the-money vid tidpunkten för utgången. Options Clearing Corporation OCC automatiskt utövar ett samtal eller säljalternativ som är minst en cent in-the-money. Expiration and Option Value. I allmänhet ju längre ett lager har att löpa ut, desto mer tiden måste den nå sitt prisvärde, det pris som alternativet blir värdefullt. Faktum är att tidsförråden representeras av ordet theta i alternativprissättningsteori. Theta är en av fyra grekiska ord som används för att referera till värdeförare på derivat De övriga tre Grekerna är delta, gamma och vega Allt annat är lika mycket desto mer tid har ett alternativ fram till utgången, desto mer värdefullt är det. Det finns två typer av derivatprodukter, samtal och satser Samtal ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten, att köpa ett lager om det når ett visst börskurs före utgångsdatumet Puts ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att sälja ett lager om det når ett visst pris på utgångsdatumet. Därför är utgångsdatumet så viktigt för köpoptionerna Konceptet tid är kärnan i vad som ger alternativen sitt värde Efter att putten eller samtalet löper ut, existerar det inte Med andra ord, när derivatet löper ut, behåller inte investeraren några rättigheter som följer med de äger eller ringer. NASDAQ Options Trading Guide. Equity-alternativ idag är hyllade som en av de mest framgångsrika finansiella produkterna som introduceras i modern tid. Alternativ har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig investerare, flexibilitet, diversifiering och kontroll för att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster Vi hoppas att du kommer att finna det här för att vara en användbar guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Utestående Options. Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för Nästan alla investeringsmål På några av de många sätten kan alternativ hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknadspriserna. Förbättra din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp ett eget kapital till ett lägre pris. Förmån från ett aktiekurs s stiga eller falla utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelarna med trading Options. Orderly, Efficient och Liquid Markets. Standardized options kontrakt s möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg På grund av sin unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett eget kapital alternativet tillåter investerare att fixa priset under en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som den ökar deras potentiella belöning från en kursförändring i eget kapital. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte har några gränser erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mer än pris på optionen, premien Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut på ett givet datum, o utbetalningen upphör att vara värdelös om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte är uppfyllda före utgångsdatumet. En avtäckt optionsäljare som ibland kallas den avtäckta författaren av ett alternativ kan å andra sidan uppvisa obegränsad risk. Dessa alternativ handelsguiden ger en översikt över egenskaper av optionsalternativ och hur dessa investeringar fungerar i följande segment. Disclaimer Denna sida diskuterar börshandlade optioner utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation Kopier kan vara erhållen från din mäklare en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning till köpa eller sälja värdepapper. Få alternativa citat. Real-tid efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Standard Setting. Please observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på If, när som helst , är du intresserad av att återgå till standardinställningarna. Vänligen välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem när du ändrar standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quote Search Det här är nu din standard målsida om du inte ändrar din konfiguration igen, eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. P. Lease inaktivera din annons blockerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data du kommer att förvänta oss från oss.

No comments:

Post a Comment